Hyvä Arki -hankkeen opinnollistaminen

OSAAMINEN NÄKYVÄKSI OPINNOLLISTAMISELLA

  • tunnistetaan oppimisympäristö ja sen eri toiminnot/osastot, laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti
  • oppimisympäristöjen työtehtävät avataan, jonka jälkeen tutkitaan, mihin tutkintoon tai tutkinnon osaan nämä työtehtävät kuuluvat

 

  • osallistujan aiemmin karttunut osaaminen selvitetään
  • tunnistetaan työtoiminta- tai palkkatuetun jakson aikana lisääntyvä ammatillinen osaaminen
  • osaaminen arvioidaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen
  • oppilaitos vastaa osaamisen tunnustamisesta osaksi tutkintoa

OSAAMISTODISTUS = dokumentti, joka sisältää oppimisympäristöissä tunnistetun osaamisen

  • tekee hankitusta osaamisesta näkyvää ja sitä voidaan hyödyntää mm. opintojen jatkopolulla
  • osaamistodistuksen avulla osallistujalla voi olla paremmat mahdollisuudet työllistyä tai päästä opintoihin
  • osaamistodistuksella voi olla suuri merkitys itsetunnon kannalta henkilölle, jolla on ollut opiskelu- ja työelämässä paljon epäonnistumisia ja keskeytyksiä